• Таси ООД Open or Close

  „ТАСИ” ООД е основана през 1991г. Седалището и производствените помещения на дружеството се намират в гр. Долни Дъбник.

  Основния предмет на дейност на „ТАСИ” ООД е пълният инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации.

  Това включва дейности в сферата на предпроектното проучване, проектирането, доставката на оборудване и материали, изграждането, въвеждането в експлоатация и сервизното обслужване на линейни, енергийни и промишлени обекти; обекти за преработка на петролни продукти; обекти за подготовка на природен газ; когенерации; компресорни станции; автомобилни газозарядни станции и др.

  Дружеството е изградило значителен брои промишлени, обществено административни и битови обекти, както и над 170 000 м разпределителни и преносни газопроводи.

  Фирма „ТАСИ“ ООД предлага и консултантски услуги свързани с процедури по опазване на околната среда и изработка на устройствени схеми и планове.

  Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя с протокол №0167/08.10.2009г.

  „ТАСИ” ООД е член на Българска асоциация природен газ и Местен орган на Българска стопанска камара на територията на община Долни Дъбник.

   

  По-подробна информация за дейността на фирмата може да откриете в презентацията тук.

 • Направления Open or Close
  Към настоящия момент структурата на "ТАСИ" ООД включва следните производствени направления:

   

  • направление проектиране, работещ с най-съвременните софтуерни продукти за подбор на оборудване, изчисление на разпределителни мрежи и разработка на конструкторска документация;
  • направление машинен монтаж, в което работят специалисти с голям опит в изграждането на газови инсталации и в което се прилагат най-съвременни технологии за заваряване и контрол;
  • направление електромонтаж, пуск и настройка на горивни процеси. Настройките се извършват с анализатори на димни газове DRAGER и MRU;
  • направление металообработване, оборудвано с пълна гама металорежещи машини;
  • лаборатория за изпитание на горивни уредби, оборудвана с изпитателен стенд за измерване и контрол на параметрите на горивния процес;
  • лаборатория за проверка на средства за измерване;
  • търговски отдел;
 • Мисия и цели Open or Close

  Нашата мисия е да удовлетворяваме нуждите на своите клиенти, чрез висококачествени продукти и услуги, съответстващи на най-съвременните практики в газовия сектор, като в същото време спомагаме за устойчиво и екологосъобразно бъдеще.

   Приоритетните цели, гарантиращи високи резултати от ежедневната ни работа са:

  • Опазване на околната среда и безопасни условия на труд -Непрекъснато усъвършенстване и развитие на специалистите на „Таси“ ООД
  • Прилагане на най-добрите практики от газовия бранш, отчитайки постоянното развитие на технологиите и ноу-хау в сферата
  • Използване на висококачествени материали и продукти в реализираните проекти
  • Коректни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти
  • Социална ангажираност