От 16 юли 2015 Таси ООД е официален дистрибутор на Emerson за България.

Прочети още...

  Emerson - дистрибутор за България (.pdf 526 KB)

 

Горимите газове се подразделят на две групи: природни и изкуствени, а природните газове от своя страна се разделят на три групи:

• Газове, добивани от чисто газови находища;
• Газови смеси на метан с нефт и етанови, пропанови и бутанови фракции;
• Газове, добивани от газо-кондензатни находища.

В природата чисти газове, без примеси, почти не се срещат. Примесите в природния газ най-често са: сероводород, азот, въглероден двуокис, водни пари.

Газовете, добивани от чисто газови находища, се състоят от основно от метан.

Природните газове са се образували в резултат на разложението на органичните остатъци от растителен и животински произход.

Природният газ, който се употребява в България, е внос от Русия и е добит основно от Тюменското находище в Русия. От месец Август 1992г. в магистралния газопровод е включено и находището при с. Ъглен, Ловешка област. През 2004г. е включено находището при нос Галата, област Варна. Освен тях на територията на България има малки находища с местно значение - с. Българево, с. Деветаки, с. Бърдарски геран.

Метан 98.48 %
Етан 0.28 %
Азот 1.11 %
Пропан 0.11 %
Въглероден двуокис 0.02 %
Сяра 25 mg/nm3
Плътност 0.677 kg/nm3
Калоричност 7 980 ccal/nm3

Както се вижда, основна съставка на природния газ е метана. Именно за това и основните свойства на природния газ са почти същите както на метана; няма цвят, огненоопасен и силно взривоопасен. По-лек е от въздуха по тази причина при евентуален пропуск в затворено пространство се натрупва в горните части.

В земните недра в състава на газовете понякога има сероводород - вещество без цвят и с остра задушлива миризма. Сероводорода е активно вещество със силно корозионно действие. Премахването му от състава на природния газ се извършва в очистващи инсталации.

Преди да се подаде по газопроводите природния газ се подлага и на изсушаване за да се премахнат съпътстващите количества вода. Изсушаването става в инсталации, където газът се обработва с диетиленгликол.

Тъй като природният газ е без цвят и мириз, за да се установи неговото изтичане, той се одорира преди подаването му в разпределителните мрежи. След очистването и изсушаването се добавят по 16g етилмеркаптан на 1000 m3 газ.