ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

 

ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

 

 

ТАСИ ООД предлага:

• цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

• разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

 

ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.

 

ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

• Предпроектни проучвания

• Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

• Процедури по опазване на околната среда

• Процедури по ОВОС

• Изработка на Устройствени схеми и планове

• Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

• Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

• Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

• Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

• Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

 

Със своите повече от 2 000 изградени отоплителни инсталации в жилища, обществени сгради и административни сгради на промишлени предприятия, ТАСИ ООД може да предложи качествени и съвременни решения за топлия уют във всеки дом и офис. От проекта, през строителството, до въвеждането в експлоатация, нашите клиенти могат да разчитат на нашия професионализъм и дългогодишен опит.

ТАСИ ООД предлага:

• Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

• Денонощни аварийни екипи.

 

За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

 

КПГ ОБОРУДВАНЕ
„Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

Прочети още...Прочети още...

БАТЕРИИ ЗА КПГ
Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
Прочети още...Прочети още...

За повече информация, моля свържете се с нас.

ТАСИ ООД предлага пълно гаранционно и след гаранционно обслужване на оборудването вложено в изградените от нас битови отоплителни инсталации и системи. На нашите клиенти предоставяме денонощни аварийни екипи, с оглед максимално кратките срокове за отстраняване на аварии.

Подкатегории