ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

 

ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

 

 

ТАСИ ООД предлага:

• цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

• разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

 

ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.

 

ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

• Предпроектни проучвания

• Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

• Процедури по опазване на околната среда

• Процедури по ОВОС

• Изработка на Устройствени схеми и планове

• Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

• Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

• Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

• Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

• Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

 

Прочети още...

Стартира проектът DESIREE Gas, който има за цел да насърчи битовата газификация у нас.

Предвижда се поне 10 000 домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ за присъединяване към газовата мрежа, покупка и монтиране на оборудване. Средствата се осигуряват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в рамките на фонд "Козлодуй". Проектът отговаря на изискването на ЕС всяка държава членка да разработва и прилага механизми за финансиране на енергийната ефективност.

От схемата за подкрепа могат да се възползват домакинства в райони, в които има газоразпределителна инфраструктура. Водещо условие е жилището да премине от "въглеродно интензивен" източник за отопление - като електроенергия, дърва, въглища, нафта, към по-ефективния и екологичен природен газ.

Прочети още...Размерът на грантовото финансиране може да достигне 1200 евро, като се определя на база 20% от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление до местното газоразпределително дружество. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. Самата процедура е максимално опростена и плащането на сумата ще се извършва директно от ЕБВР към газоразпределителното дружество, без никакви формалности за клиента. За целта вече е подписан меморандум между всички газоразпределителни предприятия в страната и банката. Предвижда се кандидатите за подпомагане сами да изберат доставчика на уредите и изпълнителя на инсталациите, като по този начин се гарантират най-изгодните условия.

С над 25 годишния си опит в изграждането на битови обекти, фирма „Таси“ е предпочитан партньор за хиляди семейства при газифицирането на техните домове.
Нашите специалисти са готови да проектират и изпълнят най-подходящото и ефективно решение за газификацията на Вашия дом.
Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.

За да се свържете с нас (вижте нашите контакти).

 

За повече информация относно проекта Desiree gas - http://desireegas.bg

 

ТАСИ ООД предлага:

• Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

• Денонощни аварийни екипи.

 

Със своите повече от 2 000 изградени отоплителни инсталации в жилища, обществени сгради и административни сгради на промишлени предприятия, ТАСИ ООД може да предложи качествени и съвременни решения за топлия уют във всеки дом и офис. От проекта, през строителството, до въвеждането в експлоатация, нашите клиенти могат да разчитат на нашия професионализъм и дългогодишен опит.

За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

 

КПГ ОБОРУДВАНЕ
„Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

Прочети още...Прочети още...

БАТЕРИИ ЗА КПГ
Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
Прочети още...Прочети още...

За повече информация, моля свържете се с нас.

За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

Подкатегории