TASSY Ltd. maintains a design department with highly qualified specialists and offers design services for gas pipelines, heating installations, gas facilities, air ducts, steam installations, compressed natural gas stations, technological lines and facilities, etc. taking into account the specific needs of each of its clients.

 

TASSY Ltd. offers the training of the operating staff of our clients for the facilities and installations we have constructed for the purpose of their proper and safe operation; issue of relevant certificates.

 

 

TASSY LTD offers professional services in the following areas:

• Feasibility studies

• Preparation, coordination and handling of project documentation

• Procedures for environmental protection

• EIA procedures

• Design of detailed site development plans.

• Procedures for changing the designation of agricultural and forest areas

• Acquisition of land and property rights (easements, right to build)

• Preparation of Conceptual, Technical and Work projects.

• Preparation of Complex permits under the Low for preservation of environment

• Coordination of activities related to central and local authorities and stakeholders, etc.

 

TASSY Ltd. offers execution of executive drawings of completed installations; preparation of a complete set of executive documentation and advisory services on the legalization of installations to the bodies of construction and technical supervision.

 

For its customers not having access to a gas pipeline, TASSY Ltd offers the supply of compressed natural gas (CNG) to them, as well as the construction of the relevant adjacent infrastructure for decompression of natural gas.

 

CNG equipment
"TASSY" Ltd. designs and manufactures equipment for installations using compressed natural gas (CNG).

DECOMPRESSING AND REGULATING STATIONS (DRS)
Decompressing and regulating stations (DRS) manufactured by us are products whose function is to lower the pressure of natural gas supplied by batteries or trailer to the consumer of 200 bar to 4 bar and subsequently to the required working pressure. They are also equipped with equipment for measuring the amount of gas consumed.

Read more ...Read more ...

CNG BATTERIES
We also offer batteries for transportation and storage of compressed natural gas, produced by us, according to a size and type of the customer.

  • steel
  • composite
Read more ...Read more ...

For more information please contact us.

Read more ...

Стартира проектът DESIREE Gas, който има за цел да насърчи битовата газификация у нас.

Предвижда се поне 10 000 домакинства да получат безвъзмездна финансова помощ за присъединяване към газовата мрежа, покупка и монтиране на оборудване. Средствата се осигуряват от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в рамките на фонд "Козлодуй". Проектът отговаря на изискването на ЕС всяка държава членка да разработва и прилага механизми за финансиране на енергийната ефективност.

От схемата за подкрепа могат да се възползват домакинства в райони, в които има газоразпределителна инфраструктура. Водещо условие е жилището да премине от "въглеродно интензивен" източник за отопление - като електроенергия, дърва, въглища, нафта, към по-ефективния и екологичен природен газ.

Read more ...Размерът на грантовото финансиране може да достигне 1200 евро, като се определя на база 20% от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление до местното газоразпределително дружество. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. Самата процедура е максимално опростена и плащането на сумата ще се извършва директно от ЕБВР към газоразпределителното дружество, без никакви формалности за клиента. За целта вече е подписан меморандум между всички газоразпределителни предприятия в страната и банката. Предвижда се кандидатите за подпомагане сами да изберат доставчика на уредите и изпълнителя на инсталациите, като по този начин се гарантират най-изгодните условия.

С над 25 годишния си опит в изграждането на битови обекти, фирма „Таси“ е предпочитан партньор за хиляди семейства при газифицирането на техните домове.
Нашите специалисти са готови да проектират и изпълнят най-подходящото и ефективно решение за газификацията на Вашия дом.
Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси.

За да се свържете с нас (вижте нашите контакти).

 

За повече информация относно проекта Desiree gas - http://desireegas.bg

 

• a comprehensive service for the organization and implementation of construction, installation, testing and commissioning of gas pipelines, heating installations, gas facilities, air ducts, steam installations, compressed natural gas stations, technological lines and facilities, etc.

• development and implementation of process control and control systems, communication systems and data processing systems, etc.

 

With its more than 2,000 built heating installations in homes, public buildings and administrative buildings of industrial enterprises, TASSY Ltd. can offer quality and modern solutions for warm coziness in every home and office. From the project, through construction, to commissioning, our customers can rely on our professionalism and years of experience.

TASSY Ltd. offers:

• Guarantee and after-guarantee maintenance of gas pipelines, heating installations, gas facilities, air lines, steam installations, compressed natural gas stations, technological lines and facilities, boilers, burners, etc.

 

For its customers not having access to a gas pipeline, TASSY Ltd offers the supply of compressed natural gas (CNG) to them, as well as the construction of the relevant adjacent infrastructure for decompression of natural gas.