Метан 98.48 %
Етан 0.28 %
Азот 1.11 %
Пропан 0.11 %
Въглероден двуокис 0.02 %
Сяра 25 mg/nm3
Плътност 0.677 kg/nm3
Калоричност 7 980 ccal/nm3

Както се вижда, основна съставка на природния газ е метана. Именно за това и основните свойства на природния газ са почти същите както на метана; няма цвят, огненоопасен и силно взривоопасен. По-лек е от въздуха по тази причина при евентуален пропуск в затворено пространство се натрупва в горните части.