Нашата мисия е да удовлетворяваме нуждите на своите клиенти, чрез висококачествени продукти и услуги, съответстващи на най-съвременните практики в газовия сектор, като в същото време спомагаме за устойчиво и екологосъобразно бъдеще.

 Приоритетните цели, гарантиращи високи резултати от ежедневната ни работа са:

  • Опазване на околната среда и безопасни условия на труд -Непрекъснато усъвършенстване и развитие на специалистите на „Таси“ ООД
  • Прилагане на най-добрите практики от газовия бранш, отчитайки постоянното развитие на технологиите и ноу-хау в сферата
  • Използване на висококачествени материали и продукти в реализираните проекти
  • Коректни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти
  • Социална ангажираност