Ние предлагаме инженерни и строителни решения за нашите клиенти в нефтената и газовата индустрия, както и в редица други сфери - от предпроектни проучвания до техническо проектиране; от строителство до въвеждане в експлоатация и стартиране на различни проекти „до ключ“. Също така предлагаме работно проектиране, закупуване на материали и техническа оценка на офертите.

  • Предпроектни проучвания и техническо проектиране
  • Подробнo инженеренo проектиране
  • Услуги по закупуване на материали
  • Строителство
  • Дейности по предварително пускане в експлоатация и окончателно пускане в експлоатация
  • Поддръжка на промишлени и петролни и газови съоръжения