• Проектиране и изграждане битова газификация Open or Close

    Със своите повече от 2 000 изградени отоплителни инсталации в жилища, обществени сгради и административни сгради на промишлени предприятия, ТАСИ ООД може да предложи качествени и съвременни решения за топлия уют във всеки дом и офис. От проекта, през строителството, до въвеждането в експлоатация, нашите клиенти могат да разчитат на нашия професионализъм и дългогодишен опит.

  • Доставка КПГ Open or Close

    За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

  • Сервизно обслужване Open or Close

    ТАСИ ООД предлага пълно гаранционно и след гаранционно обслужване на оборудването вложено в изградените от нас битови отоплителни инсталации и системи. На нашите клиенти предоставяме денонощни аварийни екипи, с оглед максимално кратките срокове за отстраняване на аварии.