“ТАСИ” ООД
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВНЕДРЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
(в сила от 25 Май 2018 г.)


НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ


Кои сме ние ?
„ТАСИ” ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 824136415, със седалище и адрес на управление: гр. Долни Дъбник, ул. „Стоян Заимов“ №39, тел.: 064 841 730; Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Как да се свържете с нас?
„ТАСИ” ООД уважава поверителността на личните Ви данни.
o Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е приоритетно важен въпрос за нас.
o Ние обработваме лични данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, както и чрез преките и непреки контакти с административните ни офиси и в центровете ни чрез предлаганите от нас услуги, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.
o Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.


Какво представляват „Политиките за поверителност“? Тези политики имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ТАСИ” ООД (наричано оттук нататък „ТАСИ“) включително: - Какви лични данни събираме за Вас? - Каква е целта на тяхното събиране?
- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни? - С кого споделяме Вашите лични данни? - Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност? - Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър? - Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за сигурност „ТАСИ“ декларира, че се прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.


Какво са лични данни?
Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез определен идентификатор като име, идентификационен номер, местонахождение, телефонен номер и др. или чрез един или повече специфични признаци, наричано за краткост „Субект на лични данни“.


Какви лични данни събира „ТАСИ“ за Вас ? За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, „ТАСИ“ събират следната информация за Вас: - Име, фамилия, ЕГН, телефони, електронна поща, населено място, адрес и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително създаване на първоначална регистрация за сваляне на технически документи, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари; - Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата и др.; - Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.


На какво основание „ТАСИ“ обработва личните Ви данни ?
Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
„ТАСИ“ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание или възлагане на поръчки.
„ТАСИ“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в нашия офис или при регистрация на уеб-страницата ни.
Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.
„ТАСИ“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
„ТАСИ“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.


За какви цели събираме Вашите лични данни?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само: - За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от „ТАСИ“; - За да Ви дадем достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии; - За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки; - За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.
В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.


По какъв начин обработваме личните Ви данни?
За да предостави продукти и услуги, „ТАСИ“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:
- чрез попълване от Ваша страна на поръчки, заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на „ТАСИ“. Формулярите се предоставят и попълват в офиса ни, както и на временните работни площадки, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
- чрез посещение на уеб портала за използване на услугите от уеб-страницата ни;
- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб портала на „ТАСИ“;
- чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.


Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?
В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 (пет) години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.


На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?
„ТАСИ“ се задължава да не предоставят личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.
За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред договорни отношения с Вас е възможно „ТАСИ“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:
 Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с уеб-страницата.


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?
Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
 По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз. Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.


Използване на „бисквитки“ Общи положения
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.  Деактивиране и изтриване на "бисквитки"
Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.  Общ преглед на бисквитките, използвани от нас
В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които могат да бъдат използвани.
Необходими бисквитки
Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:
– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
– "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.
Аналитични „бисквитки”
Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.
Рекламни „бисквитки”
Ние също може да използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").
Рекламни "бисквитки" на трети страни
Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени под страници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.
"Бисквитки" при препращане
Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 (тридесет) дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.
Анализ на уеб пространството
Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.
За тази цел се използва инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.
Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на log файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.
Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.
По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.
Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.
Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.
Google Analytics
Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.
Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни? При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права: - Правото на достъп до личните данни, които „ТАСИ“ обработва за Вас и да получите копие от тях; - Право да искате от „ТАСИ“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите Е-мейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; - Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; - Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни, в случай че са налице условията за това. - Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
- Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица; - Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно чeтивен формат, който е общоупотребяван;
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това; Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Какво значи всяко от горните права?
Право на достъп до личните данни.
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.
Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране
Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
Право на възражение
Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.
Право на преносимост
Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.
Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.
Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни
В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.
При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.  Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)
За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (Е-mail) на предоставената от Вас електронна поща.
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите, центровете и на уеб порталите на „ТАСИ“.
Тези политики за поверителност са приети в „ТАСИ” ООД и са в сила от 25 Май 2018 г.

„ТАСИ” ООД е основана през 1991г. Седалището и производствените помещения на дружеството се намират в гр. Долни Дъбник.

Основния предмет на дейност на „ТАСИ” ООД е пълният инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации.

Това включва дейности в сферата на предпроектното проучване, проектирането, доставката на оборудване и материали, изграждането, въвеждането в експлоатация и сервизното обслужване на линейни, енергийни и промишлени обекти; обекти за преработка на петролни продукти; обекти за подготовка на природен газ; когенерации; компресорни станции; автомобилни газозарядни станции и др.

Дружеството е изградило значителен брои промишлени, обществено административни и битови обекти, както и над 170 000 м разпределителни и преносни газопроводи.

Фирма „ТАСИ“ ООД предлага и консултантски услуги свързани с процедури по опазване на околната среда и изработка на устройствени схеми и планове.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя с протокол №0167/08.10.2009г.

„ТАСИ” ООД е член на Българска асоциация природен газ и Местен орган на Българска стопанска камара на територията на община Долни Дъбник.

 

По-подробна информация за дейността на фирмата може да откриете в презентацията тук.

КонвекториКонвектори
 
 

Производител: BPS

Нашата мисия е да удовлетворяваме нуждите на своите клиенти, чрез висококачествени продукти и услуги, съответстващи на най-съвременните практики в газовия сектор, като в същото време спомагаме за устойчиво и екологосъобразно бъдеще.

 Приоритетните цели, гарантиращи високи резултати от ежедневната ни работа са:

 • Опазване на околната среда и безопасни условия на труд -Непрекъснато усъвършенстване и развитие на специалистите на „Таси“ ООД
 • Прилагане на най-добрите практики от газовия бранш, отчитайки постоянното развитие на технологиите и ноу-хау в сферата
 • Използване на висококачествени материали и продукти в реализираните проекти
 • Коректни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти
 • Социална ангажираност

 

Пелетните котли на Arca Caldaie S.R.L. предлагат високо качество и надеждност в отоплението на вашия дом. Пелетни котли и камини АrcaПелетните камини също са отличен вариант за отопление на вашия дом, който в същото време създава и уют във вашата дневна.

Отоплението на пелети притежава доста предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт в следствие на горенето.

Пелетите са чисто гориво и се произвеждат предимно от дървени стърготини, триции други подобни отпадъчни материали.

Пресовани са под високо налягане без лепило или други добавки. При интензивното пресоване на пелетите, влагата излиза от тях. Така пелетите имат влажност под 8%, което е много сухо в сравнение с дървата, които имат влажност от 20% до 30%. А колкото по-сухо е едно гориво, толкова повече топлина може да произвежда.

Това обяснява и високата ефективност на пелетните котли и камини.Производител: Arca

Ние предлагаме инженерни и строителни решения за нашите клиенти в нефтената и газовата индустрия, както и в редица други сфери - от предпроектни проучвания до техническо проектиране; от строителство до въвеждане в експлоатация и стартиране на различни проекти „до ключ“. Също така предлагаме работно проектиране, закупуване на материали и техническа оценка на офертите.

 • Предпроектни проучвания и техническо проектиране
 • Подробнo инженеренo проектиране
 • Услуги по закупуване на материали
 • Строителство
 • Дейности по предварително пускане в експлоатация и окончателно пускане в експлоатация
 • Поддръжка на промишлени и петролни и газови съоръжения

 

gazovi boileriСтенните газови бойлери на Sile и Styleboiler отговарят на най-високите критерии по отношение на енергийната ефективност, а също така и на всички европейски стандарти за качество и безопасност.

 
Производители: Sile, Styleboiler

 

 

КПГ ОБОРУДВАНЕ
„Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

Прочети още...Прочети още...

БАТЕРИИ ЗА КПГ
Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

 • стоманени
 • композитни
Прочети още...Прочети още...

За повече информация, моля свържете се с нас.

 

 

arca gazov kotel displСтенните газови котли на Arca Caldaie S.R.L. отговарят на най-високите критерии по отношение на енергийната ефективност, а също така и на всички европейски стандарти за качество и безопасност.

Котлите от сериите Pixel и Poket са идеалното решение за отопление и топла вода във вашия дом. Те са подходящи както за новостроящи се сгради и жилища, така и за модернизация на стари.

С използването на високоефективни газови котли вие ще спомогнете за опазването на околната среда, тъй като природният газ е най-екологичното гориво измежду фосилните горива, който при изгарянето си образува относително по-малко емисии CO2.

Повече информация за това какво е важно при избора на котел може да намерите в линка: вижте тук

Освен италиански котли в нашата продуктова гама ще откриете и немските котли на марката Viessman.


Производители: Arca, Viessmann, Sile